Konkurso

banner_krisha v podarok_LT.jpg

 1. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti konkurso „Laimėk TECHNONICOL SHINGLAS bituminių čerpių stogą“ (toliau – Konkursas) vykdymo tvarką, laimėtoją ir laimėto prizo perdavimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja UAB Mida LT, Gamyklos g. 19, Gargždai, LT-96155 Klaipėdos r. (toliau – Konkurso organizatorius). Konkursas vyksta nuo 2018 m. liepos 24 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 23 d. 00:00 val.
 3. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Konkurse, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
 4. Dalyvauti Konkurse gali tik pilnamečiai asmenys. Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai, taip pat įmonių grupės, kurioms priklauso Konkurso organizatorius, darbuotojai bei jų šeimos nariai.
 5. Konkursas vykdomas socialiniame tinkle „Facebook“. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Konkurse, privalo turėti asmeninę paskyrą šiame tinkle.
 6. Konkurso dalyvis turi atlikti užduotis (toliau – Veiksmas) TECHNONICOL - Lietuva „Facebook“ paskyroje:
  • būti pamėgęs TECHNONICOL - Lietuva „Facebook“ paskyrą;
  • po konkursiniu „Facebook“ įrašu „Laimėk TechnoNICOL Shinglas bituminių čerpių stogą“ paspausti „Dalintis“.

  Veiksmas privalo būti atliktas nuo 2018 m. liepos 24 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 23 d. 00:00 val. Laimėtojas bus išrinktas burtų keliu 2018 m. rugpjūčio 24 d.

 7. Vienas konkurso dalyvis laimės 161,2 m2 TECHNONICOL SHINGLAS COUNTRY serijos bituminių čerpių stogo dangą (spalva pasirinktina) ir papildomų medžiagų stogo dangai įrengti: 10 m2 kraigo-karnizo čerpių (spalva pasirinktina); 200 m2 papildomos hidroizoliacinės membranos „UNDERLAY PRO (S) 500 stick“; 2 vnt. mastikos „Fikser Nr.23“ 3,6 kg; 12 kg vinių stogo dangai Shinglas 30 mm. Bendra prizo vertė siekia 2 000 Eur. Konkurso prizas į kitus prizus ar grynuosius pinigus nekeičiamas ir neperduodamas tretiesiems asmenims.
 8. Konkurso organizatoriaus priimtas sprendimas dėl laimėtojų paskelbimo yra neginčijamas ir jokių pretenzijų Konkurso organizatorius dėl to nepriima. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis sutinka, kad Konkurso organizatorius viešai paskelbtų jo, kaip prizo laimėtojo, vardą (-us) ir pavardę (-es).
 9. Konkurso laimėtojas su organizatoriumi susisiekia elektroniniu paštu tomas.sidla@technonicol.lt. Konkurso organizatorius, prieš įteikdamas prizus, įsitikina, ar laimėtojai yra pilnamečiai. Konkurso organizatoriui paprašius, laimėtojas turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 10. Konkurso dalyvių ir/ar laimėtojų asmens duomenys renkami tik Konkurso organizavimo tikslu. Jei per penkias darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo datos laimėtojas nesusisiekia su Konkurso organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo, prizas lieka Konkurso organizatoriui ir laimėtojo nebegali būti vėliau pareikalautas perduoti, pakeisti ar kitaip kompensuoti. Prizas Lietuvos teritorijoje pristatomas nemokamai. Laimėtojas prizą privalo atsiimti per 12 mėnesių nuo laimėjimo paskelbimo datos.
 11. Konkurso organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles, o prireikus sustabdyti arba atšaukti Konkursą be išankstinio įspėjimo.
 12. Visi Konkurso dalyviai privalo laikytis bendrųjų naudojimosi „Facebook“ taisyklių. Pažeidę šias Taisykles, asmenys atsako jose numatyta tvarka ir yra šalinami iš Konkurso. „Facebook“ niekaip neprisideda prie Konkurso organizavimo, nėra atskirai apie jį informuotas ir neprisiima jokios teisinės atsakomybės, susijusios su šiuo Konkursu.
 13. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Konkurso organizatoriaus „Facebook“ puslapyje. Papildoma informacija apie konkursą teikiama el. paštu povilas.smaliukas@technonicol.lt.